Kommunikation, nyckeln till en stark relation. Eller?

Vi har alla hört det: God kommunikation är nyckeln till en lyckad relation. Och visst, en välutvecklad förmåga att kommunicera kan utan tvekan stärka en relation. Men för att kommunikationen ska kunna nå sin fulla potential krävs mer än bara välformulerade ord.

Tre faktorer som är viktigare än kommunikation:

Ett: Viljan att förstå

Oavsett hur väl du uttrycker dig, om mottagaren inte är villig att förstå, når du inte fram. Detsamma gäller vice versa: om du redan bestämt dig för vad den andra personen tänker eller menar, kommer du inte att lyssna objektivt. Utan en vilja att förstå kan inte kommunikation bli en bro till kontakt.

Två: Kontakt först

Ibland tror vi att vi kommunicerar för att skapa kontakt, men i verkligheten drivs vi av en önskan att bekräfta vår egen ståndpunkt eller bevisa att den andra har fel. Så länge vi har en dold agenda (ofta omedvetet) kan vi kommunicera i oändlighet utan framgång.

Frågan vi bör ställa oss är: Vill jag skapa en genuin kontakt, eller vill jag stärka min egen position och bevisa att jag har rätt? Att skapa kontakt kräver att vi lägger våra egon åt sidan och lyssnar utan förutfattade meningar.

Tre: Ärlighet

Vi tror ofta att vi kan dölja våra känslor, men de flesta kan känna när de möter någon som inte är genuin och ärlig. Även om vi inte alltid kan identifiera källan till obehaget, skapar oärlighet en splittring. Det blir svårt att få ihop bilden när ord och känslor inte stämmer överens.

Att kommunicera när ord och känslor inte stämmer överens skapar otrygghet och försvårar ett meningsfullt möte.

Sammanfattningsvis

Tillit är den röda tråden som binder samman dessa tre punkter. För att kommunikationen ska leda till kontakt och förståelse krävs tillit i grunden. Tillit att vi har en vilja att förstå varandra, att vi söker äkta kontakt och att vi bemöter varandra med respekt och ärlighet.

När vi möter andra med tillit skapas en atmosfär där kommunikationen flödar naturligt. Vi känner oss trygga att slappna av och vara oss själva, vilket öppnar dörren till den mest magiska ingrediensen av alla: sårbarhet.

Så den avgörande frågan vi bör ställa oss i våra relationer: Vad innebär tillit egentligen, och hur kan vi omsätta den i konkreta handlingar?

Vill du har mer?

Vill du fördjupa dig i ämnet gränssättning och skapa mer ömsesidiga relationer? Då vill jag varmt bjuda in dig till min digitala kurs Gränser för Relationer. I kursen får du verktyg för att sätta tydliga gränser och identifiera dina egna behov och värderingar. Du får också förståelse för hur du kan attrahera personer som respekterar och värdesätter dig.

Kursen är tillgänglig nu och du kan gå den i din egen takt. Den innehåller ljudfiler, övningar och reflektionsfrågor som hjälper dig att omsätta lärandet i praktiken.

Tillsammans kan vi skapa relationer som präglas av ömsesidig respekt, empati och förståelse!